06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Waarom mentorschap een noodzaak is

Belangenbehartiging voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorginstellingen

Voor wie

Volwassenen die vanwege een ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problemen.

Wat doen we

Wij behartigen de belangen van de cliënt en ondersteunen bij het inrichten van zijn leven.

Over Henk en Gea

Professionele betrokkenheid met gezond verstand.  We hebben geen van 9 tot 5 mentaliteit en kunnen buiten de kaders denken, “Kan niet”, is voor ons géén optie.

Actueel

Lid van de NBPM

De NBPM staat voor Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren en is opgericht  met als doel de (juridische) positie van professionele mentoren en curatoren te versterken èn om de kwaliteit en deskundigheid van professionele mentoren en curatoren te bevorderen. Gea was enige tijd bestuurslid van de NBPM en had toen kwaliteit in haar portefeuille.

Wettelijke kwaliteitseisen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft kwaliteitseisen ontwikkeld, waaraan professionele mentoren moeten voldoen. Op www.rechtspraak.nl leest u meer over deze kwaliteitseisen en hoe mentoren daarop gecontroleerd worden