06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Wie krijgt een mentor?

Volwassene die de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien

Mentorschap is bedoeld voor volwassenen die vanwege een ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of met psychiatrische problematiek.

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak niet zelfstandig weloverwogen beslissingen nemen over de invulling van hun leven. Als zij aangewezen zijn op zorg vanuit een instelling, kunnen zij vanwege die beperkingen geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn van de betreffende zorgverlener. Dit houdt in dat iemand anders naast hen moet staan om hun belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling; een wettelijk vertegenwoordiger/mentor.

Mensen met dementie en/of Alzheimer

Dementie is echt iets anders dan vergeetachtigheid. Dementie is een sluipend ziekteproces, waarbij niet alleen het geheugen achteruit gaat, maar ook de vaardigheden afnemen. Er worden steeds meer fouten gemaakt in het omgaan met geld, schrijven of autorijden. Als uw partner of familielid leidt aan beginnende dementie, kunt u juridische en financiële zaken het beste zo vroeg mogelijk goed regelen. Bij beginnende dementie kan de betrokkene namelijk nog zelf beslissen hoe hij of zij bepaalde zaken geregeld wil hebben. Naarmate dementie verergert, kan men zaken minder goed overzien en beoordelen. Dan zal diegene wilsonbekwaam verklaard worden. Door tijdig zorg, juridische en financiële zaken te regelen, worden later onduidelijkheden, zorg en mogelijk onenigheden voorkomen.

Mensen met psychiatrische problematiek

Mensen met psychiatrische problematiek ervaren in het ‘gewone leven’ vaak ernstige problemen. Het zelfstandig weloverwogen beslissingen nemen valt hen soms zwaar. Vaak vertonen mensen met psychiatrische problematiek gedrag dat voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is en/of voor overlast zorgt. De sociale contacten en omgang met familie verloopt vaak moeizaam. Als iemand vanwege psychiatrische problematiek niet goed meer zelf zijn zaken kan regelen, kan hij/zij wilsonbekwaam verklaard worden. In dat geval is het belangrijk dat er bescherming geboden wordt en er iemand is, die zijn belangen behartigt; een wettelijk vertegenwoordiger/ mentor.