06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Wat is een mentor?

Regisseur van de zorgverlening

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd. Meestal wordt de mentor gezocht in de familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. In die gevallen kunnen wij de rol van mentor vervullen.