06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Wat kost een mentor?

De rechter stelt het tarief jaarlijks vast

Mentorschap kent twee soorten kosten:

 

Ten eerste de kosten die gemoeid gaan met de behandeling van de aanvraag van mentorschap door de rechtbank, de zogenaamde griffie kosten. Voor de behandeling van de aanvraag brengt de rechtbank eenmalige griffiekosten in rekening. 

 

Daarnaast stelt de kantonrechter de jaarbeloning van de mentor vast, die uit het  vermogen van de cliënt betaald moeten worden. Deze jaarbeloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting. Deze beloning wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Het tarief 2020 voor professioneel mentorschap  is €  1.153,00 (excl. BTW)

Naast de jaarbeloning stelt de kantonrechter de beloningen vast voor:

  1. aanvangswerkzaamheden € 533,–
  2. een verhuizing € 339,–

 

Indien de cliënt te weinig inkomen heeft om deze kosten te betalen, kan hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente.