06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

Wie zijn wij?

Henk Pieters en Gea de Groot stellen zich voor

Wij zijn Gea de Groot en Henk Pieters. Beiden zijn we langdurig werkzaam in de zorgsector en hebben daarin uiteenlopende functies vervuld. De zorg kennen wij van haver tot gort en beschikken over de juiste mix van zakelijkheid en betrokkenheid.

Henk Pieters heeft Maatschappelijk Werk gestudeerd aan de Sociale Academie van Amsterdam. Na zijn studie heeft hij eerst in de Thuiszorg en de Verslavingszorg gewerkt. Sinds 1989 werkt Henk in de verstandelijke gehandicapten sector. Eerst als begeleider, daarna als leidinggevende, casemanager en maatschappelijk werker. Inmiddels heeft Henk ruim 30 jaar ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen in allerlei situaties. Henk is lid van verschillende Cliëntenraden.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door oprechte interesse in mensen, professionele betrokkenheid en cliëntgerichtheid.

Gea de Groot studeerde Andragologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkte daarna jarenlang als managementtrainer en adviseur. Zij ondersteunde organisaties bij bedrijfskundige vraagstukken. Haar focus lag met name op kwaliteitsverbetering en projectmanagement. Gea is sinds 2006 wettelijk vertegenwoordiger/ mentor van cliënten met een verstandelijke beperking, dementie en/of psychiatrische problematiek. Zij was enige tijd bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM) met de portefeuille Kwaliteit.

Gea is niet gevoelig voor ‘mooie verhalen’ en heeft een resultaatgerichte aanpak.