06 - 29578974 (Gea) | 06 - 27057431 (Henk) info@zorgkrachtondersteuning.nl

In het Dagblad van het Noorden stond op 3 oktober 2015 een prachtig artikel met de titel: “Neem het leven zoals het komt” en daarin lazen wij: “Als het niet kan, zoals het moet, moet het maar zoals het kan”. Dit is wat we vaker tegen komen als ‘diepzinnig’ motto. Het klinkt mooi, maar wat betekent dit in de praktijk van het leven van onze cliënten?

Zo kregen wij te horen dat mevrouw X niet (meer) in bad kon, vanwege een wijziging in het dienstrooster. De badkamer is op de bovenverdieping en mevrouw X woont op de begane grond. In het nieuwe dienstrooster is er maar  één medewerker in dienst en zij kan niet van de woongroep weg om mevrouw X in bad te doen.

Dan betekent het motto, “Als het niet kan, zoals het moet, moet het maar zoals het kan”, dat we ons zouden moeten neerleggen bij deze situatie. Gelukkig hebben we dat niet gedaan; want ons motto is “Wat goed is, dat moet”. Mevrouw X heeft vanwege haar lichamelijke beperkingen veel baat bij een lekker warm bad, dus we  hebben met medewerkers, de teamleider en de regiomanager verschillende gesprekken gevoerd. In  eerste instantie kwamen we geen steek verder en daarom hebben we toen de moeilijke beslissing genomen om mevrouw X bij een andere borginstelling in te schrijven, waar ze wel in bad zou kunnen. En toen ……….kwam er een nieuwe teamleider, die nieuwe energie en creativiteit in het team kon brengen en men samen de zorgvraag van mevrouw X wel kon realiseren. Mevrouw X gaat ‘gewoon’ weer in bad, want; Wat goed is dat moet!

Met dank aan de nieuwe teamleider.